pasuruan

Masjid

Kemegahan Masjid Muhammad Cheng Hoo Pasuruan

Satu lagi masjid bernuansa bangunan China yang ada di Jawa Timur yakni Masjid Muhammad Cheng Hoo Pasuruan. Sesuai namanya Masji…

Read More »